ondernemersgouda@gmail.com

Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden.

Sinds 2 januari 2013 bestaat het formele bestuur uit de volgende personen:
voorzitter - Gerard van Erk (sinds 28/1/2009)
secretaris/penningmeester - Karel Baarspul (sinds 1/6/2005 en secretaris van 1/9/1991-1/3/2000) 
Andere bestuursleden zijn niet gekozen resp. benoemd. Vanaf oktober 2017 wordt gewerkt om hierin ook te voorzien.

Het bestuur kent wel informele 'leden' die samen met het bestuur vergaderen en in gezamenlijkheid besluiten nemen:
lid - Mark van Burken (NVM; sinds 28/1/2009)
lid - Irene Klein Haneveld (Kleiweg, Hoogstraat en Turfmarkt; sinds 1/1/2015)
lid - vacature (namens de Markt en de grootwinkelbedrijven)
lid - Pim Slingerland (Nieuwe Markt Passage; sinds 1/10/1991)
lid - Cees van den Berg (Korte en Lange Groenendaal; sinds 1/10/1991)
lid - Loet van Vreumingen (Dubbele Buurt/Wijdstraat; sinds 1/10/1991)
lid - Mia Schaap (Korte/Lange Tiendeweg/Zeugstraat; sinds (1/5/2006)
lid - Harry Trel (Korte/Lange Tiendeweg/Zeugstraat; sinds 1/3/2003)
lid - Rolf Cech (Nieuwehaven/Kleiwegstraat; sinds 1/3/2009)
lid - Jeroen Carol-Visser (Horecavereniging Binnenstad; sinds 1/1/2016)
lid - Marco Steenwinkel (Gouwe-/Havenkwartier Bin.st. Zuid; sinds 1/1/2016)

Oud-voorzitters S.O.G.

Voorzitters van de S.O.G. waren achtereenvolgens Ad van der Roer † (AMRO-bank) van 1991-1998, Maud Koele (Fortis bank) van 1998-2000 en Huug de Gier (ING-bank) van 2000-2007. Bij zijn afscheid kreeg De Gier de vrijwilligerspenning van de stad Gouda.


Wijze van vertegenwoordiging

De S.O.G. is een overkoepeling van verenigingen. Niet de individuele ondernemers in de binnenstad zijn lid, maar de vereniging per straat/gebied waar de individuele ondernemer op zijn beurt lid van is of zou moeten zijn. Willen zij invloed of zeggenschap op de gang van zaken krijgen, moeten zij eerst lid worden van een ondernemersvereniging in hun straat en via dat bestuur kunnen zij invloed uitoefenen binnen de S.O.G.
Iedere aangesloten ondernemersvereniging levert een of meer vertegenwoordigers in het S.O.G.-bestuur dan wel in de S.O.G.-vergadering. Die vertegenwoordigers moeten tijdig en volledig hun directe achterban informeren over hetgeen binnen de S.O.G. is besloten of wat er daar voor zaken aan de orde komen. Zowel op de S.O.G. als op de individuele vertegenwoordigers ligt een gelijke taak om de achterban goed te informeren. Van de achterban - de ondernemers/winkeliers in de binnenstad - wordt omgekeerd ook verwacht dat zij zich actief informeert wat er speelt.

Voor iedere belangenvereniging of democratisch gekozen instelling speelt de omvang van de achterban. Voor de Goudse binnenstad geldt dat ongeveer zestig procent van de ondernemers lid is van een van de zes verenigingen die bij de S.O.G. zijn aangesloten. Met dat percentage bevindt de S.O.G. zich qua afspiegeling van de achterban op het niveau van de gemiddelde gemeenteraad in Nederland die door ongeveer 58 procent van de inwoners pleegt te worden gekozen.