info@ondernemersgouda.nl

Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Sinds 1 augustus 2021 bestaat het formele bestuur uit de volgende personen:
voorzitter - Theo Krins (onafhankelijk)
secretaris - Mariet van Eijk
penningmeester - Harry Trel

Het bestuur neemt samen met de aangesloten leden besluiten. Vanuit de diverse (winkel-)gebieden zijn vertegenwoordigers aangewezen:
lid - Peter de Heer (Korte en Lange Groenendaal, Naaierstraat)
lid - vacature (Kleiweg, Hoogstraat,Turfmarkt)
lid - vacature (Nieuwe Markt Passage)
lid - vacature (Agnietenstraat/Doe Platform)
lid - Arjan Versteeg en Harry Trel (Korte & Lange Tiendeweg/Zeugstraat)
lid - vacature (Nieuwehaven/Kleiwegstraat)
lid - vacature (Gouwe-& Havenkwartier Binnenstad Zuid)
lid - Joost Zekveld (Markt en horeca binnenstad)

Het bestuur wordt bijgestaan door een centrummanager.
Dat is Hans van Aalst (06-21160192).

 

Oud-voorzitters S.O.G.

Voorzitters van de S.O.G. waren achtereenvolgens Ad van der Roer † (AMRO-bank) van 1991-1998, Maud Koele (Fortis bank) van 1998-2000, Huug de Gier (ING-bank) van 2000-2007, Fred Grem † (AdHoc makelaardij) in 2008, Gerard van Erk (Rabo-bank) van 2009-2017 en Marianne Gardien (Marianne Gardien Management) in 2018. Peter de Heer van 2018 tot 2021.

 


Wijze van vertegenwoordiging

De S.O.G. is een overkoepeling van verenigingen. Niet de individuele ondernemers in de binnenstad zijn lid, maar de vereniging per straat/gebied waar de individuele ondernemer op zijn beurt lid van is of zou moeten zijn. Willen zij invloed of zeggenschap op de gang van zaken krijgen, moeten zij eerst lid worden van een ondernemersvereniging in hun straat en via dat bestuur kunnen zij invloed uitoefenen binnen de S.O.G.
Iedere aangesloten ondernemersvereniging levert een of meer vertegenwoordigers in het S.O.G.-bestuur dan wel in de S.O.G.-vergadering. Die vertegenwoordigers moeten tijdig en volledig hun directe achterban informeren over hetgeen binnen de S.O.G. is besloten of wat er daar voor zaken aan de orde komen. Zowel op de S.O.G. als op de individuele vertegenwoordigers ligt een gelijke taak om de achterban goed te informeren. Van de achterban - de ondernemers/winkeliers in de binnenstad - wordt omgekeerd ook verwacht dat zij zich actief informeert wat er speelt.

Voor iedere belangenvereniging of democratisch gekozen instelling speelt de omvang van de achterban. Voor de Goudse binnenstad geldt dat ongeveer zestig procent van de ondernemers lid is van een van de zes verenigingen die bij de S.O.G. zijn aangesloten. Met dat percentage bevindt de S.O.G. zich qua afspiegeling van de achterban op het niveau van de gemiddelde gemeenteraad in Nederland die door ongeveer 58 procent van de inwoners pleegt te worden gekozen.