info@ondernemersgouda.nl

Binnenstad Gouda

De Goudse binnenstad omvat het gebied binnen de singels en de rivier de Hollandse IJssel. Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw opereerden de verschillende ondernemersverenigingen in de Goudse binnenstad onafhankelijk van elkaar en hadden ieder individueel meer oog voor hun straat respectievelijk hun winkelgebied dan voor de binnenstad als geheel. Daarom is in 1991 een overkoepeling van deze ondernemersverenigingen opgericht met het doel om gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk te staan voor de Goudse binnenstad als geheel. De toen bestaande zeven verschillende ondernemersverenigingen sloten zich direct aan bij de nieuwe koepel die in het spraakgebruik de S.O.G. werd genoemd. En daarmee werd het hele zogenoemde kernwinkelgebied georganiseerd. In 2013 sloten ook de ondernemers binnen het Gouwe Havenkwartier zich aan bij de vereniging S.O.G.
Sinds 2021 heet deze vereniging Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG).

Voor toeristisch nieuws over Gouda kan men terecht op www.welkomingouda.nl

Voor nieuws over Gouda kan men terecht op de sites:
http://goudsdagblad.nl
http://goudsepost.nl
http://degouda.nl
https://www.gouwestad.nl/index.php/nieuws

 

Winkelstraten en -gebieden binnenstad Gouda


Het zogenoemde kernwinkelgebied bevat die straten waarin de winkels zijn geconcentreerd:

Kleiweg - Hoogstraat - Kleiwegstraat - Markt - Nieuwe Markt Passage - St. Anthoniestraat - Agnietenstraat - Nieuwe Markt - Zeugstraat - Korte en Lange Tiendeweg - Korte en Lange Groenendaal - Dubbele Buurt - Wijdstraat.

Daarnaast bevinden zich diverse (speciaal)zaken en horeca rondom dit gebied en in het Gouwe Havenkwartier en in het Tiendekwartier onder meer in de straten:

Hoge Gouwe - Lage Gouwe - Keizerstaat - Raam - Vest - Peperstraat - Veerstal - Oosthaven -Westhaven - Molenwerf - Kuiperstraat - Walestraat - Doelenstraat - Wilhelminastraat - Jeruzalemstraat - Achter de Kerk.