info@ondernemersgouda.nl

Doe Platform

Doe Platform
Concrete activiteiten voor Gouda in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder worden bedacht en uitgewerkt in het Doe Platform, een werkgroep die onderdeel uitmaakt van de S.O.G. Hierin zijn inmiddels vanuit bijna alle straten in de Goudse binnenstad vertegenwoordigers opgenomen, niet alleen vanuit organisaties van ondernemers maar ook vanuit bewoners.

Het Doe Platform geeft jaarlijks advies aan het bestuur van de S.O.G. hoe de voor de binnenstad bestemde gelden uit het OndernemersFondsGouda zo goed en effectief mogelijk kunnen worden besteed. Het Doe Platform bedenkt acties zowel op korte als op langere termijn met het doel het verblijfsklimaat in de binnenstad voor bezoekers, bewoners en ondernemers te verbeteren. Eén van de eerste acties die in een nieuw jaar op stapel staat is Valentijn (14 februari).

Het OndernemersFonds
Het OndernemersFondsGouda (OFG) bestaat uit gelden die worden geïnd via de jaarlijkse ozb-aanslag. Alle ondernemers/huurders en eigenaren van bedrijfspanden in Gouda betalen sinds 2009 een opslag van vijf procent op hun ozb-aanslag. Die meeropbrengst wordt gestort in een fonds dat wordt beheerd door de stichting OndernemersFondsGouda. Met ingang van 1 januari 2017 is de opslag verhoogd naar zeven procent en is het OFG verlengd tot 2021.  
Gouda is verdeeld in 12 gebieden en ieder gebied brengt een bepaald deel aan ozb-opslag op. Daarop kunnen degenen die in dat gebied meebetalen aan deze opslag een gemotiveerd beroep doen.
LET OP: het is geen subsidiepot, maar een fonds dat gevoed wordt met gelden van eigenaren en huurders van bedrijfsonroerend-goed!

De Goudse binnenstad en het OndernemersFonds
In de binnenstad van Gouda zijn diverse winkeliersverenigingen/-organisaties actief. Zij hebben met elkaar afgesproken dat zij NIET individueel een beroep zullen doen op het deel dat bestemd is voor de gehele binnenstad. Vertegenwoordigers zullen hun plannen en/of suggesties altijd steeds eerst inbrengen in het Doe Platform. Daar wordt een mogelijk beroep op het fonds besproken en afgewogen tegen de andere ingediende plannen in relatie tot het jaarlijks beschikbare budget. De genoemde vertegenwoordigers hebben afgesproken dat zij dus NIET rechtstreeks een aanvraag aan de stichting OndernemersFondsGouda zullen doen.