• oktober 19, 2019
  • Comments : 0
  • In Category : nieuws

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Retailagenda hebben landelijke richtlijnen opgesteld om koopgedrag van consumenten in kaart te brengen. Zo kunnen situaties in steden, winkelcentra en dorpen beter met elkaar worden vergeleken.

Zogenoemde koopstromenonderzoeken zijn voor provincies belangrijk om tot een toekomstbestendig detailhandelsbeleid te komen. Alle provincies doen dit soort onderzoeken, maar doordat er grote verschillen zitten in de meetmethodieken en uitgangspunten zijn de resultaten lastig vergelijkbaar. Het ‘Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek’ moet dat een stuk makkelijker maken.

Het gaat om basisafspraken. Als provincies, regio’s en gemeenten extra onderzoek willen doen, dan kan dat. De richtlijnen vloeien voort uit de Retaildeal die in 2016 door de provincies met het Rijk is gesloten en waarin ze beloven zich in te zetten voor levendige winkelgebieden. Daarna deden ook veel gemeenten dat.

In 2018 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland een gezamenlijk koopstroomonderzoek gehouden in de Randstad: Randstad koopstroomonderzoek