• juli 09, 2020
  • Comments : 0
  • In Category : nieuws

Een derde van de horecabedrijven gaat er vanuit dat zij het eind van 2020 niet halen, meldt het CBS vandaag. Ook in de sector cultuur, sport en recreatie dreigt een kaalslag: daar vreest twintig procent binnen vijf maanden te moeten stoppen. Dit schrijft het Faillissementsdossier.

Conjunctuurenquête CBS: horecaondernemer meest negatief
Dit inktzwarte beeld komt naar voren uit de resultaten van de conjunctuurenquête die het CBS bekend heeft gemaakt. In dit maandelijkse onderzoek worden duizenden ondernemers ondervraagd over de verwachte gevolgen van de corona-crisis. De horecaondernemers zijn het meest negatief over de nabije toekomst. Dertig procent zegt het in de huidige omstandigheden nog maximaal vijf maanden te kunnen volhouden. Eenzelfde groep zegt geen realistische voorspelling te kunnen doen over de kansen op voortbestaan.

Ook problemen sector cultuur, sport en recreatie
Ook in de sector cultuur, sport en recreatie dreigt een slagveld: van de ondernemers achter de theaters, de bioscopen, de muziekorkesten en de sportscholen vreest twintig procent binnen vijf maanden te moeten stoppen. Net als in de horecasector verklaart nog eens dertig procent de overlevingskansen niet goed te kunnen inschatten. Het CBS noteert wel een klein lichtpuntje: ten opzichte van mei is het aantal ondernemingen dat verwacht het nog minstens een jaar te kunnen uitzingen in de horeca- en recreatiebranche licht toegenomen, respectievelijk met vier en veertien procent.

Onroerendgoedmarkt optimistisch
In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst, 75 procent van de bedrijven denkt het minstens nog een jaar te kunnen volhouden, evenveel als in mei. In de detailhandel gaat 69 procent van de bedrijven uit van nog minimaal twaalf maanden voortbestaan, 4 procentpunten meer dan in mei.