Hoewel het – met het oog op het oplaaiende coronavirus – nog onduidelijk is hoe uitbundig we dit jaar kerst kunnen vieren, mogen Maastrichtse ondernemers op tweede kerstdag bij voorbaat de deuren openen. De gemeente Maastricht heeft dat, bij wijze van hoge uitzondering, besloten. Dit meldt het AD.

Het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders zegt met dit besluit tegemoet te komen aan de nadrukkelijke wens van de winkeliers in de Limburgse hoofdstad. ‘Als college helpen we waar we kunnen en trachten we onze stad zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Voor veel ondernemers is of wordt de situatie nijpend, nu opnieuw een gedeeltelijke lockdown is afgekondigd’, schrijft B&W aan de gemeenteraad.

Het stadsbestuur hoopt dat de openstelling op zaterdag 26 december een steuntje in de rug is voor de ondernemers die het zwaar hebben. Daarnaast denkt het college dat de verruiming van de winkeltijden kan helpen bij het spreiden van het grote aantal bezoekers in de stad. ‘De supermarkten hebben ons eveneens te kennen gegeven dat een verruiming in dit licht wenselijk is”, aldus B&W.

Maastricht benadrukt in elk geval dat de openstelling op tweede kerstdag voor zijn winkeliers geen precedent vormt voor de komende jaren. ‘En omdat de ontwikkelingen rondom corona weerbarstig en moeilijk voorspelbaar zijn, geldt als vanzelfsprekend dat dit besluit enkel geëffectueerd wordt onder voorbehoud van de dan geldende landelijke en regionale maatregelen.’